- Komerční sdělení-zpravy

Vláda schválila nařízení týkající se dodávek energií za zvýhodněné ceny

spot_img

Resorty vyčlenily z fondů EU na energie pro domácnosti 1,055 miliardy eur.

Vláda ve čtvrtek přijala dvě nařízení, která mají zajistit dodávky energií pro obyvatele a vybrané koncové odběratele za zvýhodněné ceny. Informoval o tom během jednání kabinetu Eduarda Hegera (OLANO) ministr hospodářství Karel Hirman.

Prvním je návrh nařízení, kterým se stanoví limit nárůstu schválené nebo určené ceny tepla, druhým schváleným materiálem je návrh nařízení, kterým se stanoví maximální ceny pro část regulované dodávky elektřiny a plynu pro vybrané koncové odběratele a výše tarifů pro domácnosti a vybrané odběratele elektřiny.

Tato dvě nařízení resortu podle Hirmana umožňují dodávat energie domácnostem a vybraným koncovým odběratelům, jako jsou například zařízení sociálních služeb či nájemní byty v majetku měst, obcí a VÚC v příštím roce za ceny avizované vládou. Hirman zdůraznil, že podmínkou pro uplatnění těchto nařízení je schválení státního rozpočtu, přes který mají být tato nařízení financována.

Resorty vyčlenily z fondů EU na energie pro domácnosti 1,055 miliardy eur
Na pomoc domácnostem a malým a středním podnikům s vysokými cenami energií vyčlenila jednotlivá ministerstva z nevyčerpaných fondů EU zatím 1,055 miliardy eur. Vyplývá to z materiálu \“Návrh na řešení dopadů energetické krize prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) zdrojů programového období 2014 – 2020″, který ve středu (14. 12.) schválila vláda. Slovensko by z těchto fondů mohlo na pomoc s cenami energií vyčlenit až 1,451 miliardy eur.

„V rámci možností vyplývajících z navrhované legislativy je tedy možné na tato opatření vyčlenit potenciálně ještě další zdroje ESI fondů, které se na základě posouzení řídících a zprostředkovatelských orgánů jeví jako vysoce rizikové z pohledu naplnění pravidla n+3,“ upozornil resort financí ve schváleném materiálu. Jednotliví správci kapitol ze zdrojů ESI fondů proto podle resortu musí zanalyzovat komplexně jednotlivé projekty pro možnou akumulaci dodatečného objemu ve výši 395,4 milionu eur.

Vláda chce využít finance ke zmírnění vlivu vysokých cen energií pro domácnosti, ale i pro malé a střední podniky (MSP). V současnosti Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny (MPSVR) SR připravuje v součinnosti s MF a Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informatizace SR návrh definice pojmu „zranitelné domácnosti“. Návrh definice bude odsouhlasen s EK. Podpora MSP je limitována zúžením oprávněnosti na podniky zvláště postiženy zvýšením cen energie, které jsou způsobilé pro podporu na dodatečné náklady v důsledku mimořádně prudkého zvýšení cen energií.

Stanovení definice skupiny „zranitelné domácnosti“ by mělo být dokončeno do 28. února příštího roku a do 15. března 2023 by měl resort práce spolu s ministerstvem hospodářství zranitelné domácnosti identifikovat.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora